۳۳۱۰۸۰۰۰ -۰۴۱

شماره ثبت سفارش

۸ الی ۱۷

شنبه - پنج‌شنبه

رفع موانع تولید؛ اولویت های کوتاه مدت وزارت صمت

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: تنظیم بازار، صادرات و رفع موانع تولید سه اولویت اصلی من در کوتاه مدت برای این وزارتخانه خواهد بود.

سید رضا فاطمی امین افزود: در کنار برنامه‌های کوتاه مدت ۳۶ طرح تحولی را آماده کرده ایم که با اجرایی شدن آن امیدواریم بتوانیم به روش و سازگار موثری در بخش صنعت و معدن و تجارت برسیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما شریک بخش خصوصی و غیردولتی هستیم و خود را رقیب آن‌ها نمی‌دانیم.

فاطمی امین تاکید کرد: نگاه من این است که کار اصلی را در کشور کسب و کار‌های غیردولتی انجام می‌دهند و اگر نگران تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و صادرات هستیم باید بدانیم که این کسب و کار‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی هستند که کار اصلی را انجام می‌دهند بنابراین باید به سمتی برویم که شرایط و امکانات را برای آن‌ها فراهم و الزامات مورد نیازشان را تامین کنیم.

وی اضافه کرد: ما باید در دولت اولویت‌ها را مشخص کنیم و از بخش خصوصی بخواهیم متناسب با اولویت‌های دولت و حاکمیت، برنامه ریزی کنند و ما هم از آن‌ها در رسیدن به اهداف حمایت کنیم، زیرا ما به عنوان دولت وظیفه تسهیل گری، تنظیم گری و اولویت گذاری را برعهده داریم.