۳۳۱۰۸۰۰۰ -۰۴۱

شماره ثبت سفارش

۸ الی ۱۷

شنبه - پنج‌شنبه

افزایش اشتغال با حمایت از واحدهای اشتغالزا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از موضوعات مهم را مساله بیکاری عنوان کرد و افزود: پنج و نیم میلیون بیکار در کشور داریم که دچار چالش هستند و باید در جهت رفع مشکل آنها گام برداریم.
حجت‌الله عبدالملکی افزود: با حمایت از صنایع می توانیم به اهداف تعیین شده اشتغال کشور حرکت کنیم.
وی عنوان کرد: توسعه برنامه‌های اشتغالی که بتوانیم سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم در دستور کار است و رئیس جمهور نیز قول این مهم را داده است.
عبدالملکی با تاکید بر اینکه وزارت کار متولی اشتغال زایی است که در این مسیر نیازمند همکاری سایر وزارت‌خانه‌ها هستیم گفت: البته امکانات و منابع خوبی در کشور وجود دارد که می‌توان از این مشکلات عبور کرد.